Director Konna Oyaji Demo, Musuko No Kanojo Ne Toremashita